Välkommen!

Rehabverktyget är ett stöd för dig som är chef och har ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet. Här kan du räkna ut var sjukskrivna medarbetare befinner sig i förhållande till Försäkringskassans rehabiliteringskejda. Du får veta vilket ansvar du har som chef. Du får också tips för hur du kan jobba hälsofrämjande och förebyggande. Har du synpunkter på verktyget, kontakta info@prevent.se.

Nya regler från och med 1 juli 2018 om plan för återgång i arbete »

Tips! Använd rehabverktyget för att få råd kopplade till var i rehabiliteringskedjan den anställde befinner sig. (Klicka på "räkna ut" nedan). För en övergripande introduktion klicka på avdelningarna ovan.

Räkna ut

Nytta för fler...

Rehabverktyget är till för dig som är chef med rehabiliteringsansvar för din personal.

Prevent