Tidig rehabilitering

Ordet rehabilitering leder ofta tanken till att ett sjukfall har inträffat och en medarbetare ska rehabiliteras åter i arbete. Lagstiftningen om rehabiliteringskedjan är exempelvis uppbyggd kring detta synsätt. Men det bästa är naturligtvis om behovet av rehabilitering kan upptäckas ännu tidigare det vill säga under tiden medarbetaren fortfarande är i arbete. Denna grundtanke genomsyrar Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1).

Om tidiga signaler på ohälsa uppmärksammas och mycket tidiga rehabiliteringsåtgärder vidtas blir, med stor sannolikhet, behovet av åtgärder mindre och möjligheterna att lyckas större.

Prevent