Ett samhällsperspektiv på sjukfrånvaron

Det finns en mängd olika sätt att betrakta sjukfrånvarons utveckling. I detta avsnitt redovisas följande tre alternativ från Försäkringskassans statistik.

  • Antal pågående sjukpenningfall i december exklusive sjuklön
  • Antal pågående sjukpenningfall som är längre än 1 år samt pågående fall med sjuk- och aktivitetsersättning
  • Ohälsotalet

– ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning och sjukersättning/förtidspension
– innehåller inte dagar med sjuklön
– anges som antal dagar per sjukpenningförsäkrad.

Dessutom redovisar vi slutet av avsnittet statistik från Svenskt Näringsliv.
På Arbetsmiljöverkets hemsida finns den så kallade ISA-statistiken med information om arbetsskador, www.av.se.
Dessutom finns statistik om sjukfrånvaro att hämta hos www.afa.se eller www.scb.se

Prevent