Det viktiga samtalet

Att fånga signaler om ohälsa och så snabbt som möjligt agera för att få igång en dialog med medarbetaren är viktiga åtgärder för chefer på alla nivåer. För att skapa dialogen med medarbetaren behövs en god grund genom naturliga och bra relationer i det dagliga arbetet. Men det behövs också en förmåga att ta det där svåra samtalet som kan kännas obehagligt och som handlar om känsliga frågor. Ett samtal vars syfte kan vara att motivera medarbetaren att förändra sitt beteende.

I det här avsnittet tar vi upp följande frågor:

Prevent