Den aktivt lyssnande och agerande ledaren

Chefen som befinner sig mitt i verksamheten och hela tiden rör sig bland sina medarbetare har stora möjligheter att upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Men då krävs:

  • aktivt lyssnande ledare
  • nära kontakt med medarbetarna
  • förmåga att föra dialog med medarbetarna
  • dialog med fackets företrädare och skyddsombud
  • ledare som tar till sig signaler från kunder och omvärld
  • ledare som vågar ta det svåra samtalet så tidigt som möjligt

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent