Tidiga signaler

Hälsofrämjande insatser syftar till att förhindra att det uppstår problem med ohälsa. Trots dessa insatser kan vi förväntas oss att det kommer att finnas problem. Då gäller det att tidigt fånga signaler och att också agera tidigt.

Vad kan eller får jag göra?

Frågor och svar
Prevent