Kompletterande ersättning genom kollektivavtal

Tänk på att kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar kompletterar sjukpenningen!

För att få mer information om kollektivavtalade försäkringar – ta kontakt med www.finfa.se.

En annan informationskanal är AFA Försäkring – www.afaforsakring.se.

Informera din medarbetare om vad som gäller för denne.

Prevent