Förväntningar på arbetsgivaren

Efter 14 dagars sjukfråvaro ska arbetsgivaren sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan senast dag 21.

När Försäkringskassan begär det, via sjukskriven medarbetare, ska arbetsgivaren medverka i att fylla i ett ”utlåtande från arbetsgivare”. Se aktuell blankett till höger.

Arbetsgivare är skyldig att utreda möjligheter att anpassa arbetsuppgifter, arbetsplatsen och arbetstider om det är möjligt inom ramen för arbetsgivarens verksamhet.

Det är viktigt att hålla en regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare och bjuda in denna till sammankomster såsom t ex julbord och kick-off.

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent