Förväntningar på arbetsgivaren

Efter 14 dagars sjukfrånvaro ska arbetsgivaren sjukanmäla medarbetaren till Försäkringskassan senast dag 21.

Arbetsgivare är skyldig att utreda möjligheter att anpassa arbetsuppgifter, arbetsplatsen och arbetstider om det är möjligt inom ramen för arbetsgivarens verksamhet.

Det är viktigt att hålla en regelbunden kontakt med sjukskriven medarbetare och bjuda in denna till sammankomster såsom t ex julbord och kick-off.

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent