Förutsättningar för rätt till sjukpenning

Det är Försäkringskassan som prövar om medarbetaren har rätt till sjukpenning. För att ha rätt till sjukpenning ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Medarbetaren ska ha en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel.
  • Arbetsförmågan ska vara nedsatt på grund av sjukdomen.

I första hand prövas arbetsförmågan i förhållande till medarbetarens ordinarie arbete.

Om arbetsgivaren erbjuder annat tillfälligt arbete ska arbetsförmågan prövas i förhållande till detta arbete. Det tillfälliga arbetet får dock inte hindra läkningsprocessen eller förlänga sjukskrivningstiden.

Medarbetarens möjligheter att arbeta deltid ska också prövas.

Eftersom sjukpenningen kan betalas ut i intervallerna 25, 50, 75 och 100 procent bedöms arbetsförmågans nedsättning i samma intervaller.

Det är Försäkringskassan som fattar beslutet om sjukpenning ska betalas ut. Det är alltså Försäkringskassan, som före beslut ska ta ställning frågorna om sjukdom och arbetsförmåga.

Hos Försäkringskassan finns försäkringsmedicinska rådgivare. Deras roll är att hjälpa handläggarna/beslutsfattarna med att tolka och bedöma informationen i läkarintygen. De försäkringsmedicinska rådgivarna har alltså ingen beslutsfattande roll och ska heller inte träffa medarbetaren.

Som vägledning för sitt beslut har Försäkringskassan ett Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, som Socialstyrelsen tagit fram i samverkan med Försäkringskassan.

Kompletterande ersättning genom kollektivavtal

Tänk på att kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar kompletterar sjukpenningen!

För att få mer information om kollektivavtalade försäkringar – ta kontakt med www.finfa.se.

En annan informationskanal är AFA Försäkring – www.afaforsakring.se.

Informera din medarbetare om vad som gäller för denne.

Kriterier för allvarlig sjukdom/skada

"Att ett tillstånd är allvarligt kan avgöra om en person kan undantas vissa regler i Socialförsäkringsbalken. Det kan innebära att personen efter 364 dagar har rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå eller att det bedöms som oskäligt att pröva personens arbetsförmåga efter 180 dagar."

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent