Försäkringsmedicinskt beslutstöd

Socialstyrelsen och Försäkringskassan fick 2005 i uppdrag av regeringen att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess. År 2007 gav Socialstyrelsen som ett led i detta ut ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Beslutstödet finns tillgängligt på Socialstyrelsens hemsida (se länk till höger).

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena delen handlar om övergripande princip vid sjukskrivning. Den andra delen handlar om rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga (lämpliga sjukskrivningstider) för olika diagnoser.

Beslutstödets används såväl av sjukskrivande läkare som handläggare hos försäkringskassan som ett verktyg i bedömning av rätten till ersättning vid nedsatt arbetsförmåga.

För arbetsgivare är beslutstödet ett praktiskt verktyg i att skapa en förståelse om medarbetarens diagnos samt konsekvenserna av denna, möjligheter till eventuell anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter etc, rehabåtgärder, kontakt med företagshälsovården och förväntad totalttid för sjukfrånvaro.

Kriterier för allvarlig sjukdom/skada

"Att ett tillstånd är allvarligt kan avgöra om en person kan undantas vissa regler i lagen om allmän försäkring. Det kan innebära att personen efter 364 dagar har rätt till fler dagar med sjukpenning på normalnivå eller att det bedöms som oskäligt att pröva personens arbetsförmåga efter 180 dagar."

Läs mer på www.socialstyrelsen.se

Prevent