Sjukpenning

Sjukpenning är den ersättning som Försäkringskassan betalar från och med dag 15 i ett sjukfall.

Rätten till sjukpenning regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB) (2010:110).

För att Försäkringskassan ska få kännedom om sjukfallet ska arbetsgivaren senast dag 21 anmäla sjukfallet till Försäkringskassan. Anmälan kan ske på blankett, via telefon eller elektroniskt.

Kompletterande ersättning genom kollektivavtal

Tänk på att kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar kompletterar sjukpenningen! För mer information – ta kontakt med finfa.se

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar

Relaterat

Prevent