Vad gör jag vid arbetsskada?

Om någon blir sjuk eller skadar sig i arbetet ska det meddelas till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska i sin tur snarast anmäla allvarliga olycksfall, allvarliga tillbud och arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Använd Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär.

Formulär Anmäl arbetsskada.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent