Vad händer om arbetsgivaren inte betalar sjuklön?

Om arbetsgivaren inte anser att förutsättningarna för att betala ut sjuklön är uppfyllda och medarbetaren inte är nöjd med beslutet, uppstår en arbetsrättslig tvist. Denna tvist hanteras inledningsvis på lokal nivå mellan fack och arbetsgivare. Kan frågan inte lösas lokalt så går tvisten vidare uppåt och kan slutligen bli föremål för avgörande i Arbetsdomstolen.

För att skydda sig ekonomiskt under tiden som tvisten avgörs kan medarbetaren ansöka om så kallad sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Försäkringskassan gör då en bedömning av tvistesituationen. Finner Försäkringskassan att det är sannolikt att tvisten kan utfalla till medarbetarens förmån så betalas sjuklönen ut från Försäkringskassan. Frågan regleras sedan ekonomiskt när tvisten är avgjord.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent