Medarbetarens ansvar

Medarbetaren är enligt lag skyldig att lämna en försäkran om att hon eller han inte kan arbeta på grund av sjukdom. Från och med dag 8 ska medarbetaren också lämna ett läkarintyg. Arbetsgivaren har i vissa fall, enligt lagen och de flesta avtal, rätt att begära läkarintyg från första dagen.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent