Förutsättningar för rätt till sjuklön

Medarbetaren har enligt lagen rätt till sjuklön under följande förutsättningar:

  • Medarbetaren har en sjukdom som påverkar arbetsförmågan.
  • Arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen.

I första hand prövas arbetsförmågan i förhållande till medarbetarens ordinarie arbete. Men om arbetsgivaren erbjuder annat tillfälligt arbete ska arbetsförmågan prövas i förhållande till detta arbete. Tänk på att det tillfälliga arbetet inte får hindra läkningsprocessen eller förlänga sjukskrivningstiden. Det är också viktigt att pröva medarbetarens möjligheter att arbeta deltid.

Eftersom sjuklönen är steglös från 1 till 100 procent så kan även arbetsförmågan vara nedsatt enligt samma steglösa nivåer. Observera att detta skiljer sig från rätten till sjukpenning, då man bara kan vara sjukskriven 25, 50, 75 eller 100 procent.

Det är arbetsgivaren som fattar beslutet om sjuklön ska betalas ut. Det är alltså arbetsgivaren som före beslut ska ta ställning frågorna om sjukdom och arbetsförmåga.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent