Ersättningsnivå och utbetalning

Om ovanstående förutsättningar för att betala ut sjuklön är uppfyllda beviljar arbetsgivaren sjuklön från dag 2 till dag 14. Dag 1 är karensdag.

Ersättningsnivån enligt sjuklönelagen är 80 procent. De flesta kollektivavtal innehåller kompletterande regler. Sjuklön kan, till skillnad från sjukpenning, betalas steglöst från 1-100 procent.

Vem har rätt till sjuklön?

Frågor och svar
Prevent