Sjuklön

Med sjuklön menas den ersättning som arbetsgivaren, istället för vanlig lön, beviljar under dag 2 till 14 i ett sjukfall.

Medarbetarens rätt till sjuklön regleras i Lagen (1991:1047) om sjuklön. Lagen ger medarbetaren rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Är den avtalade anställningstiden kortare än 1 månad har medarbetaren rätt till sjuklön endast om han eller hon har tillträtt anställningen och därefter varit anställd under 14 kalenderdagar i följd.

Prevent