AFA Försäkrings rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är du som arbetsgivare som ansöker om stödet.

Klicka här för mer information på www.afaforsakring.se

Prevent