Rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete

Om det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser så ska Försäkringskassan upprätta en plan för återgång i arbete (tidigare benämnd rehabiliteringsplan). Om möjligt ska planen arbetas fram i samråd med medarbetaren. Det är också naturligt att arbetsgivaren deltar i detta arbete och att behandlande läkare finns med. Om medarbetaren vill så bör också en facklig representant delta. www.forsakringskassan.se

Planen ska innehålla:

  • Planerade åtgärder
  • Tidsplan
  • Vem som är ansvarig för åtgärderna
  • Finansiering av ersättning och kostnader för åtgärder

Det är Försäkringskassans ansvar att se till att planen följs upp och vid behov förändras.

Prevent