Rehabiliteringsgaranti

Regeringen har slutit ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgaranti. Läs mer på deras hemsida om rehabiliteringsgarantin. www.skl.se

Garantin är inriktad på följande stora diagnosgrupper:

  • Icke specifika rygg- och nackbesvär
  • Lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa (stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är centralt)

Enbart evidensbaserade behandlingsmetoder ska användas.

Avtalet innebär att de landsting som startar denna typ av rehabiliteringsverksamhet får ett bidrag av Regeringen.

Prevent