Rehabiliteringsersättning

Om det finns en rehabiliteringsplan med arbetslivsinriktade åtgärder, kan medarbetaren få så kallad rehabiliteringsersättning. Medarbetaren ansöker själv om rehabiliteringsersättning hos Försäkringskassan, som sedan fattar beslut i frågan.

Rehabiliteringsersättningen består av Rehabiliteringspenning och Särskilt bidrag. Rehabiliteringspenningen har samma ersättningsnivå som sjukpenningen, det vill säga 80 procent eller 75 procent. Medarbetaren kan dessutom får särskilt bidrag till exempelvis kostnader för utbildningsmaterial och resor.

Rehabiliteringspenning, helt eller delvis, vid t ex arbetsträning betalas vanligtvis ut som längst under 3 månader. 

Prevent