Rehabiliteringsekonomi

Rehabiliteringsekonomi handlar om att se på rehabiliteringen ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med rehabiliteringsekonomi avses kostnader för funktionsnedsättning och lönsamheten av rehabiliteringsåtgärder för organisation och samhälle.

I det här avsnittet tar vi upp frågor om ekonomiska effekter för företaget när en medarbetare drabbats av en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen medför att medarbetaren antingen är kvar i arbete men med lägre produktivitet eller är frånvarande från arbetet. Ur företagets synvinkel förloras därmed arbetsförmåga, som ska återskapas genom rehabilitering. Rehabiliteringen är, ur företagets perspektiv, fullständig när medarbetaren gör samma nytta och bidrar med produktion i samma utsträckning som före funktionsnedsättningen.

Avsnittet utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv och innehåller följande delar:

Prevent