Rehabiliterings- och avstämningsmöte

Det finns huvudsakligen två olika former av möten vid rehabiliteringsärenden, rehabiliteringsmöte och avstämningsmöte.

Avstämningsmötet är Försäkringskassans möte. De har för avstämningsmötet upprättat syfte och mål, ansvarig sammankallande, ansvarig för dokumentation och mycket annat. Rehabiliteringsmöte däremot, är vanligtvis arbetsgivarens möte. Vid dessa medverkar aldrig Försäkringskassan.

Syftet med att ha dessa möten handlar huvudsakligen om

  • Klarlägga hur medarbetarens arbetsförmåga ska kunna tas tillvara
  • Möjlighet till anpassningar
  • Möjlighet till deltidssjukskrivning
  • Klarlägga om det eventuellt är annat än sjukdom som orsakar frånvaro från arbetet

Oavsett mötesform finns det ett antal punkter, som om de är klargjorda, kommer medföra konstruktiva och framgångsrika rehabiliterings- och avstämningsmöten.

  • Syfte och mål med mötet.
  • Deltagare
  • Dokumentation
  • Ansvarig sammankallande

Vem betalar ut sjukpenningen?

Frågor och svar
Prevent