Definitioner

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art, som behövs för att den som är sjuk skall återfå sin arbetsförmåga och förutsättningar för att försörja sig genom arbete.

Medicinsk rehabilitering

 • Tillhandahålls av hälso- och sjukvården
 • T ex sjukgymnastik och arbetsterapi
 • Förbättra eller bibehålla funktionsförmågan

 

Arbetslivsinriktad rehabilitering

 • Arbetsgivaren har huvudansvaret
 • Kan omfatta insatser med flera olika huvudmän
 • T ex kartläggning av rehabiliteringsbehov och arbetsträning  

 

Yrkesinriktad rehabilitering

 • Arbetsförmedlingen är ansvarig
 • Ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden i att få ett nytt eller behålla befintligt arbete
 • T ex platsförmedling, utbildning och vägledning

 

Social rehabilitering

 • Regleras i Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Kommunernas socialtjänst är ansvarig
 • Träder oftast in när annan rehabiliteringsaktör inte längre har ansvar
 • T ex bistå i att den enskilda får bygga upp sociala nätverk och rådgivning
 • Missbruksvård och behandling
Prevent