Arbetsprövning & Arbetsträning

Arbetsprövning

Arbetsprövning är en utredningståtgärd för att klarlägga vilken arbetsförmåga medarbetaren har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Tiden för arbetsprövning är vanligtvis 2 veckor och ska bestå av enklare arbetsuppgifter och vara del av ordinarie arbetsdag.

Under tiden för arbetsprövning erhåller medarbetaren sjukpenning från Försäkringskassan.

Arbetsprövning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras.

Arbetsträning 

Arbetsträning är en vanlig form av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbete, i befintliga eller nya arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare eller ny arbetsgivare.

Arbetsträning får pågå max i 3 månader. Efter avslutad arbetsträning kan medarbetaren fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning när inte full arbetsförmåga har uppnåtts under tiden för arbetsträning.

Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan. 

Arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras.

Under tiden för arbetsträning erhåller medarbetaren rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Prevent