Arbetsträning

Arbetsträning 

Arbetsträning är en form av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Efter en längre sjukfrånvaro kan arbetsträning vara ett lämpligt sätt att starta återgången i arbete, i befintliga eller nya arbetsuppgifter hos sin arbetsgivare eller ny arbetsgivare.

Arbetsträning får pågå normalt i 3 månader. Arbetsträning utförs normalt sett i de ordinarie arbetsuppgifterna. Efter avslutad arbetsträning kan medarbetaren fortsätta sin återgång i arbete i deltidssjukskrivning när inte full arbetsförmåga har uppnåtts under tiden för arbetsträning.

Arbetsuppgifterna under tiden för arbetsträningen ska vara av sådant slag att de kan utföras utan krav på prestation. Ansvaret för de arbetsuppgifterna ska ligga på någon annan. 

Arbetsträning som aktivitet måste alltid godkännas av Försäkringskassan innan den får genomföras.

Under tiden för arbetsträning erhåller medarbetaren rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Prevent