Anpassning och omplacering

Anpassning

Arbetsgivare är ansvariga för att utreda möjligheten till anpassning när medarbetare är sjukskriven. Det kan vara anpassning av arbetsuppgifter, arbetstid, eller arbetsplatsen – inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Omplacering

När sjuk medarbetare inte kan återgå i sina ordinarie arbetsuppgifter ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning, inom ramen för arbetsrätten, för att inventera möjligheterna, inom verksamheten, till att omplacera medarbetaren till en annan tjänst.

För att det ska bli aktuellt med en omplacering skall möjligheter till återgång i den ordinarie tjänsten vara uttömda, det ska inte finnas några rehabiliterings- och/eller anpassningsåtgärder som möjliggör för den anställda att vara kvar i sin ordinarie tjänst.

Prevent