Rehabilitering

Ordet rehabilitering kommer från språket latin där Re betyder åter och Habilis betyder skicklig. Rehabilitering betyder alltså att ge tillbaka skickligheten eller i mer vardagligt språk att ge tillbaka förmågan. Rehabilitering sätts in när medarbetaren har förlorat förmåga, med målet att genom olika åtgärder ge hela eller delar av förmågan tillbaka.

Frågor om rehabilitering regleras dels i Kapitel 30 i Socialförsäkringsbalken (SFB) (2010:110), dels i Arbetsmiljöverkets Föreskrift om Anpassning och Rehabilitering 1994:1. Information finns att hämta på www.forsakringskassan.se och www.av.se.

Prevent