Räknesnurra

Syftet med räknesnurran är att fastställa var i rehabiliteringskedjan som medarbetaren befinner sig och utifrån detta beskriva arbetsgivaren skyldigheter och ge råd om hantering av rehabiliteringsärendet.

Beräkningen som räknesnurran gör här är endast en beräkning. Vad som gäller i ett aktuellt ärende är det endast Försäkringskassan som kan ge information om då det är de som beslutar om rehabiliteringskedjan och ersättningar.

Så här gör du:
I rutorna nedan fyller du i datum för när den anställde blev sjuk och när han eller hon kom tillbaka i arbete. Du fyller i alla sjukperioder som den anställde har haft efter 1 juli 2008. Du får sedan veta var i rehabiliteringskedjan den anställde befinner sig och vad du som arbetsgivare bör tänka på.

Exempel på datumformat: 2010-01-07

Prevent