Om Rehabverktyget

Det webbaserade ”Rehabverktyget” är framtaget för att sprida resultat, erfarenheter och lärdomar från arbetslivet till chefer. Rehabverktyget ägs av Prevent som ansvarar för drift och utveckling tillsammans med arbetsmark- nadens parter.

Stöd för linjechefer

Målgruppen för Rehabverktyget är linjechefer med ansvar för praktiskt rehabiliteringsarbete. Det är viktigt att ha goda kunskaper om sitt ansvar och sin roll, samt de medel som står tillbuds. Målet med Rehabverktyget är att underlätta och säkerställa arbetet med rehabilitering. Rehabverktyget finns tillgängligt när behov uppstår, och då med aktuell och konkret information.

Mer information

Om du har frågor om innehållet, uppdateringar eller synpunkter är du välkommen att kontakta Prevent: info@prevent.se.

Prevent