Utveckling

På en utvecklande arbetsplats möter man omvärldens krav genom successiva förändringar. Genom att steg för steg möta krav på utveckling kan man kanske undvika stora omvälvande förändringar. Ett rikt och stimulerande arbetsinnehåll tillsammans med lärande i det dagliga arbetet skapar en naturlig kompetensutveckling, som ger både företag och anställda en tryggare tillvaro.

Men utveckling kräver ofta strukturerade utbildningsinsatser för att stärka de anställdas kompetens. Slutligen behövs en effektiv återkoppling mellan ledning och anställda för att följa utveckling och måluppfyllelse.

Relaterade länkar:

 

Hur arbetar man hälsofrämjande?

Frågor och svar
Prevent