Trygghet

Människor har ett behov av trygghet. Trygghet utifrån olika perspektiv. De anställda har naturligtvis ett behov av ekonomisk trygghet. På kort sikt är det viktigt att veta att man får lön och att den ligger på en rimlig nivå. På lite längre sikt handlar den ekonomiska tryggheten mer om att arbetsplatsen och arbetet finns kvar det vill säga tryggheten i anställningen.

Men det är också en fråga om social trygghet:

  • Hur är samarbetsklimatet?
  • Mellan arbetsledning och anställda?
  • Mellan anställda?
  • Mellan företagsledning, anställda och fackliga organisationer?

Den långsiktiga tryggheten handlar också om kompetens: Ger arbetet möjlighet till kompetensutveckling så att den anställde står sig stark i en förändringssituation? Detta är en fråga om trygghet på lite längre sikt.

Relaterade länkar:

 

Hur arbetar man hälsofrämjande?

Frågor och svar
Prevent