Intern och extern samverkan

För att lyckas med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och kunna driva ett effektivt rehabiliteringsarbete är en god samverkan en betydelsefull framgångsfaktor. Det gäller såväl den interna samverkan på arbetsplatsen som samverkan med externa aktörer. Varje aktör, internt eller externt, är en viktig resurs i arbetet för en bättre arbetsmiljö och effektiva rehabiliteringsrutiner. I det här avsnittet tar vi upp frågor om:

Prevent