Främja friskfaktorer

Resultat inom arbetsmiljöforskningen pekar på vikten av att uppmärksamma och främja friskfaktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Forskningen ger en hel del exempel på vilka friskfaktorer som är viktiga. Nedan ges exempel på friskfaktorer som tagits upp i forskningen (ingen prioritetsordning):

Källor: Abrahamsson red. Friskfaktorer, Prevent 2003 samt Antonovsky, Hälsans mysterium Natur och Kultur 1991.

Relaterade länkar:

 

Hur arbetar man hälsofrämjande?

Frågor och svar
Prevent