Dialog

En bra dialog mellan företagets ledning, anställda och fackliga organisationer skapar gemenskap på arbetsplatsen och en god grund för utveckling. Det kan handla om den dagliga verksamhetens utveckling men också om behovet av investeringar och utvecklingsinsatser i ett mer långsiktigt perspektiv. Det kan också vara en fråga om enskilda anställdas prestationer och behov av utveckling. Vidare är arbetsmiljön en fråga som ständigt bör vara föremål för dialog.

Relaterade länkar:

 

Hur arbetar man hälsofrämjande?

Frågor och svar
Prevent