Hälsofrämjande

Vad betyder hälsofrämjande?

För att klara ut vad som menas med begreppen Hälsofrämjande åtgärder och Förebyggande åtgärder kan utgångspunkten vara Arbetsmiljölagens (AML 1977:1160) första paragraf om lagens ändamål, "att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö".

Lagens syn på hälsofrämjande åtgärder handlar om arbetets innehåll. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Prevent