Sjukersättning tills vidare eller aktivitetsersättning

Om arbetsförmågan anses stadigvarande nedsatt och inga rehabiliteringsåtgärder bedöms kunna återge någon arbetsförmåga, har medarbetaren rätt att få sjukersättning tills vidare. När beslut om sjukersättning tagits ska en ny utredning av arbetsförmågan göras inom tre år. Om medarbetaren fyllt 60 år behövs ingen ny utredning. Sjukersättning kan personer mellan 30 – 64 år få.

Om sjukersättning beviljats tills vidare finns speciella rutiner för att avveckla anställningen.

Aktivitetsersättning är i princip detsamma som sjukersättning men avser yngre personer. Aktivitetsersättning kan personer mellan 19-30 år få.

Prevent