Övergång till arbetslöshetsersättning

Om arbetsgivaren säger upp medarbetaren har han eller hon naturligtvis rätt till arbetslöshetsersättning med kort karenstid. Detta under förutsättning att medarbetaren tillhör en arbetslöshetskassa och uppfyller villkoren för ersättning.

Arbetslöshetskassorna får också enligt förordningen lämna ersättning till personer som har beviljats tjänstledighet utan lön och som av hälsoskäl inte kan återgå till sitt tidigare arbete eller annat arbete hos sin arbetsgivare. Villkoret är dock att alla rehabiliteringsåtgärder, som åligger arbetsgivaren och Försäkringskassan, skall ha vidtagits. Intyg från arbetsgivaren kan erfordras.

I detta fall föreligger enligt lagen ingen rätt till tjänstledighet utan medarbetaren är beroende av att arbetsgivaren vill ge tjänstledighet. Det kan också finnas en rätt till tjänstledighet enligt kollektivavtal.

Prevent