Ingen ersättning eller socialbidrag

För en medarbetare, som inte kan återgå i arbete och inte har rätt till arbetslöshetsersättning eller sjukersättning, återstår att antingen försöka klara sig utan ersättning eller att söka socialbidrag.

Prevent