Slut på sjukfall

Det här avsnittet behandlar frågor om hur sjukfall kan avslutas och berör lite kort arbetsrättsliga konsekvenser.

Prevent